سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مرکّب دانشمندان با خون شهیدان سنجیده شد، پس بر آن برتری یافت . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]